Ý nghĩa của domain.Reviews & ý nghĩa của batdongsan.reviews

Trả lời

Ý nghĩa domain .Reviews & ý nghĩa của batdongsan .reviews

Khi truy cập vào một trang web nào đó chúng ta cần biết địa chỉ của trang web đó. Địa chỉ đó được gọi là domain. Vậy domain là gì?. Tầm quan trọng của domain và domain được phân loại như thế nào?. Hãy cùng batdongsan....